mOpieka.pl - logo

O projekcie mOpieka.pl

Sytuacja demograficzna:

"Zgodnie z założeniami opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy demograficznej, obejmującej okres do 2050 r., w przyjętej perspektywie wystąpi znaczne zmniejszenie liczby dzieci i osób dorosłych, zaś zwiększy się liczba i udział osób starszych. W stosunku do 2013 r. ubytek dzieci w wieku 0-14 lat szacowany jest na 1,65 mln (Wykres 17), co stanowi 71,4 % ich liczby w bazowym roku prognozy (w miastach – 68,4% oraz 75,2% na wsi). Z kolei liczba osób dorosłych (15-64 lata) zmniejszy się w perspektywie do 2050 r. o 8,3 mln; pod względem liczebności zasoby tej grupy ludności w końcu prognozowanego okresu będą stanowiły w miastach 61,5% stanu z 2013 r., a na wsi 81,2%."

Cechy projektu:

mOpieka.pl to wyjątkowy projekt pozwalający w prosty sposób zwiększyć bezpieczeństwo podopiecznych.
To unikalne rozwiązanie pozwalające na skorzystaniu i podłączeniu z wielu różnych rodzajów sprzętu.
Serwis i aplikacje oferują proste i intuicyjne działanie, ponieważ osoby starsze oczekują niezawodnego i nieskomplikowanego systemu, który wspomoże ich w codziennym życiu.
Serwis mOpieka.plzawiera zestaw narzędzi online pozwalających zarządzać podopiecznymi oraz ich urządzeniami.
mOpieka.pl oferuje swoim klientom e-usługę automatycznego nadzoru i wsparcia w działaniach związanych z opieką.
Serwis wspiera komunikację między Opiekunem a Podopiecznym.
Nadzór, kontrola, alerty, alarmy dostarczane i obsługiwane są za pomocą mobilnych urządzeń takich jak np: smartfon lub tablet.


Pomysł stworzenia serwisu i aplikacji powstał, ponieważ jego twórcy opiekując się swoimi Bliskimi dostrzegli potrzebę funkcjonowania prostego i uniwersalnego narzędzia do opieki zdalnej, które byłoby obsługiwane przez różne urządzenia i systemy mobilne.

Realizacja projektu wynika z chęci wsparcia osób zajmujących się opieką, które chciałyby sprawować lepszą, bardziej skuteczną usługę.
MOpieka.pl pozwala zapewnić podopiecznym wyższy poziom bezpieczeństwa, nawet przy ograniczonych środkach finansowych. Dzięki uniwersalnej formule doboru urządzeń, opiekunowie mogą zapewnić podopiecznym dotep do takiej usługi za pomocą ogólnie dostępnych i wykorzystywanych urządzeń mobilnych.

Serwis w pierwszej kolejności skierowany jest do osób, które mają Bliskich lub znajomych, nad którymi sprawują opiekę.

osoby te ze względu na swoje obowiązki, czy to związane z nauką, czy pracą zawodową nie mogą tej opieki realizować w taki sposób, w jaki by chcieli. Chcąc zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa podopiecznemu, mogą wykorzystać serwis mOpieka.pl.

Innowacje techniczne:

 • Obsługa większości dostępnych inteligentnych urządzeń mobilnych opartych o system android, iOS i Windows Phone.
 • Wsparcie dla znacznej ilości sprzętu smartfony, tablety i smarwatch’e (android).
 • Elastyczność w działaniu, duże możliwości konfiguracji. Wciąż pracujemy nad rozbudową serwsiu o mozliwość pracy na nowych mobilnych końcówach.
 • Wiele kanałów komunikacji.

Innowacje społeczne:

 • Wsparcie związków – rodzic (Podopieczny) – dzieci (Opiekunowie) poprzez przekazanie nowoczesnego i taniego narzędzia wsparcia opieki i komunikacji.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych poprzez wprowadzenie do ich domu nowoczesnych innowacyjnych urządzeń z intuicyjnym interfejsem.
 • Podniesienie bezpieczeństwa Podopiecznego – dzięki serwisowi możliwe jest wykrycie i przeciwdziałanie niektórym zdarzeniom.
 • Obniżenie kosztów i zwiększenie jakości opieki – dzięki mOpieka.pl można zapewnić opiekę o wyższym standardzie bez ponoszenia ogromnych kosztów.
 • Rozwój solidarności międzypokoleniowej – pomoc może być udzielana w różnych konfiguracji – brak centralnej instytucji zarządzającej.

Serwis mOpieka.pl oferuje poniższe funkcjonalności i możliwości* (poszczególne funkcje dostepne są w zależności od użytego urządzenia mobilnego):

 • uruchomienie i korzystanie z aplikacji na różnego rodzaju urządzeniach mobilnych - smartfon'ach, tablet'ach, smartwatcha'ch (iOS, Android, Windows Phone)
 • korzystanie z systemu określania bezpiecznego obszaru przemieszczania się podopiecznego, który jest zintegrowany z pomiarem położenia za pomocą GPS,
 • uzyskiwanie potwierdzeń od Podopiecznego na komunikaty pochodzące z systemu internetowego,
 • transmisja danych pomiędzy aplikacją Podopiecznego, serwisem internetowym a aplikacją Opiekuna,
 • przeglądanie bazy wydarzeń od momentu, w którym przerwano połączenie poprzednim razem np. z powodu przypadkowego zamknięcia aplikacji lub też w przypadku zainstalowania aplikacji na innym telefonie czy tablecie,
 • korzystanie z większej liczby aplikacji podłączonych do jednego konta pracujących na różnych urządzaniach i systemach operacyjnych w celu zbudowania sieci zdalnych opiekunów w miejscu zamieszkania podopiecznego,
 • wykonywanie różnego rodzaju akcji w aplikacji podopiecznego i opiekuna na ekranie smartfona lub tabletu w formie prostego i intuicyjnego interfejsu,
 • tzw. dyskretne połączenie pozwalające na zorientowanie się co dzieje się w otoczeniu urządzenia monitorującego podopiecznego,

Właścicielem portalu mOpieka.pl jest firma NewAdsNow sp. z o.o.

Pomysłodawca portalu korzystał ze wsparcia i wiedzy specjalistów z dziedziny IT zarówno w fazie projektowania, jak i wdrażania platformy mOpieka.pl, dzięki czemu powstał serwis przyjazny użytkownikowi i w pełni innowacyjny.

Firma skorzystała z dofinansowania z programu Operacyjna Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wartość projektu: 762 400.00 zł i wartość dofinansowania projektu 490 000 zł z czego 85% jest współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.